Vítejte

16. 2. 2012
Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje: na níže zmíněných internetových stránkách je možné nalézt tabulky s aktuálními programy podpory Jihočeského kraje.
5. 1. 2012
Vzrůstající poptávka mnoha firem nás přivedla k myšlence připravit pro zákazníky novou službu týkající se komplexního zajištění oblasti BOZP, PO a hygieny práce. V případě zájmu prosím kontaktujte naše spolupracovníky z firmy LEGRO CONSULT v Českých Budějovicích www.legroconsult.cz.